SPZOZ ul. Makuszyńskiego 7, 41-706 Ruda Śląska
Dzień Dobry! sobota, 22 listopad 2014 - Godzina: 21:32:35

 

Wyszukiwarka

 

Menu:
 

 

Poradnie Specjalistyczne które świadczą usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia :
Poradnia alergologiczna
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna dla dzieci
Poradnia neurologiczna
Poradnia neurologiczna dla dzieci
Poradnia leczenia bólu
Poradnia dermatologiczna
Poradnia urologiczna
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia logopedyczna
Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji
Poradnia chirurgi ogólnej
Poradnia proktologiczna
Poradnia kardiologiczna
Poradnia chorób metabolicznych
Pracownia USG (Badanie Doplera)e
Dietyk
Celem przychodni jest udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, przychodnia realizuje celel i zadania określone w przepisach ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz przepisach wydanych na tej podstawie.
Przychodnia użytkuje lokal użytkowy położony przy ulicy Szpaków 3, powierzchnia użytkowa 605,71m2, który stanowi własność gminy - Ruda Śląska (na podstawie aktu notarialnego z dnia 11.05.2001r.)
Ponadto Przychodnia świadczy konsultacje specjalistyczne z zakresu jw. dla Poradni Medycyny Pracy.


W Przychodni działa:
Gabinet Fizykoterapii i Rehabilitacji
Pracownia EKG
Gabinet ultasonografii

Rejestracja Przychodni jest czynna od 8.00 rano do przyjęcia ostatniego pacjenta.
Telefony : 323403980 administracja
322420954 - rejestracja poradnie: alergologiczna, laryngologiczna, logopedyczna, neurologiczna, neurologiczna dla dzieci, okulistyczna
32242433 - rejestracja poradnie: dermatologiczna, urologiczna

Informacje inne:
Przychodnia Specjalistyczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Działa na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 z pózniejszymi zmianami oraz statutu tekst jednolity uchwalony uchwałą Rady Miejskiej 1130/LX15/2006 z dnia 28.09.2006r.
Numer wpisu KRS 00000043889
REGON 276706810

Podmiot który utworzył Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej
Rada Miasta Ruda Śląska
Organ sprawujący nadzór Rada Miasta Ruda Śląska

Rada Społeczna Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ
Przewodniczący Rady Społecznej - Stanisław Osmala

Członkowie Rady Społecznej :
Teresa Bartoszek
Henryk Golik
Ewa Rudy

Usługi kadrowe i księgowe pełni firma "Grosch" ul. Brzozowa 2 Świętochłowice
Telefon: 0323454341 0323454350 fax wew.101
Kierownik przychodni przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek od 12-13 po uprzednim uzgodnieniu terminu
telefon 032 3403980

 


- Data wprowadzenia: 30.06.2008r.
- Osoba wprowadzająca : Marek Pawlicki
- Liczba odwiedzin:
 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 


Przychodnia
Specjalistyczna
SP ZOZ

ul. Szpaków 33
41-705 Ruda Śląska

tel. 24-20-954
24-23-470

kierownik:
dr n med. Adam Rozewicz

Rejestracja czynna:
poniedziałek-piątek
w godz. 8.00- do ostatniego pacjenta


specjalistyka@laborex.pl


Biuletyn Informacji Publicznej - Przychodnia Specjalistyczna ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda Śląska